SASTANAK

seminar 2

Sastanak sudija će se održati u petak 21.10.2016.godine u 18 h u prostorijama NSZDK, obavezan dolazak sudaca Kantonalne, Omladinske lige i pripravnika !!!