SPISAK NOVIH DELEGATA SKUŠTINE

seminar

Na sastanku Izvršnog odbora Udruženja, održanog 07.06.2016. godine usvojeni su zapisnici sa plenarnih sastnaka sve tri sekcije Udruženja a vezano za izbor novih delegata za Skuštinu udruženja koja će biti održana 21.06.2016. godine u 18:00 sati. Na istoj će se…