Izborna Skupština Udruženja

skupština

Dana 20.06.2016. godine održana je Vandredna izborna skupština Udruženja na kojoj su izabarani novi predsjednik i novi izvršni odbor Udruženja. Novi predsjednik Udruženja je Bureković Muamer a dopredsjednik Alispahić Adnan. Članovi novog Izvršnog odbora Udruženja su . Bureković Muamer –…

SPISAK NOVIH DELEGATA SKUŠTINE

seminar

Na sastanku Izvršnog odbora Udruženja, održanog 07.06.2016. godine usvojeni su zapisnici sa plenarnih sastnaka sve tri sekcije Udruženja a vezano za izbor novih delegata za Skuštinu udruženja koja će biti održana 21.06.2016. godine u 18:00 sati. Na istoj će se…