SASTANAK

U petak 07.04.2017.godine sa početkom u 18,00 h u prostorijama NSZDK održati će se plenarni sastanak UNSIZDK.Obavezno prisustvo sudija sa Kantonalne, Omladinske lige kao i pripravnika!!!