ODGODA UTAKMICA

Odluka Takmičarske komisije NS ZDK: ODGODA Odluka takmicarske komisije  

SKUPŠTINA UNSIZDK

skupština

Dana 14.04.2017.godine sa početkom u 19,00 h u sali NS ZDK održana je IZVJEŠTAJNA SJEDNICA SKUPŠTINE UNSIZDK.Dnevni red sjednice je bio: 1.Izbor radnih tijela Skupštine -Verifikaciona Komisija -Zapisničar -Ovjerivač zapisnika -Verifikacija mandata novih članova 2.Usvajanje Zapisnika sa Izborne Skupštine UNSIZDK…