Komisije

KOMISIJA ZA SUDIJE I SUDIJSKA PITANJA

 1. Adnan Alispahić – predsjednik
 2. Osman Bačinović – član
 3. Berislav Komšo – član
 4. Mehmedalija Sinanović – član
 5. Džafer Lužić – član

 

KOMISIJA ZA MENTOR PROGRAM

 1. Muamer Bureković – predsjednik
 2. Marko Bilić – član
 3. Amir Mamela – član
 4. Mustafa Omanović – član
 5. Senad Hadžimejlić – član
 6. Sabrija Topalović – pridruženi član
 7. Mirza Demir – pridruženi član
 8. Senad Hadžimejlić – pridruženi član

 

KOMISIJA ZA DELEGIRANJE (KOMESARI)

 1. Muhamed Osmić – predsjednik
 2. Mustafa Omanović – član
 3. Senad Huskanović – član

 

FINANSIJSKO MATERIJALNA KOMISIJA

 1. Jasmin Hodžić – predsjednik
 2. Mirza Demir – član
 3. Ermin Sivac – član

 

KOMISIJA ZA PROPISE

 1. Emir Delić – predsjednik
 2. Igor Popović – član
 3. Adnan Isović – član