Kantonalna liga ZDK

 

#Ime i prezimeMjestoKontakt telefonLista
1Ahmed ČolakovićZenica062/445-905AEntitetski sudija
2Ilmir BrkićVisoko063/985-666AEntitetski sudija
3Amir KovačevićZenica061/574-662AEntitetski sudija
4Armin ŠehovićVisoko062/575-141AKantonalni sudija
5Maid BejzićNovi Šeher062/805391AKantonalni sudija
6Hadis HecoZenica062/902-713AKantonalni sudija
7Mirza PehadžićZenica062/132-339AKantonalni sudija
8Mirza MusićKakanj061/981-883AKantonalni sudija
9Armin ČamdžićZenica062/273-633AKantonalni sudija
10Kenan BekrićTešanjka061/836-159AKantonalni sudija
11Harun ŠarićZenica060/3282-482AKantonalni sudija
12Anes DedićZenica061/846-771AKantonalni sudija
13Eldin HibovićŽepče061/302-134AEntitetski sudija
14Jasmin KovačevićZenica062/371-537AKantonalni sudija
15Benjamin HekićKakanj060/3103-475AKantonalni sudija
16Mirza ŠabićZenica062/361-491AKantonalni sudija
17Mirza AličehajićZenica060/3288-328AEntitetski sudija
18Benjamin HekićKakanj060/310-3475AKantonalni sudija
19Irfan KamerićZenica062/279-764AKantonalni sudija
20Alen SarvanZenica062/487-482BEntitetski sudija
21Albin HalačZenica062/911-233BKantonalni sudija
22Armin MulabdićMaglaj062/131-276BKantonalni sudija
23Haris AljukićKakanj062/225-669BKantonalni sudija
24Selmin OsmančevićZenica061/470-286BKantonalni sudija
25Mirza ŠatorovićZenica061/862-666BKantonalni sudija
26Elman ČolakZenica061/605-241BKantonalni sudija
27Sanel AlihodžićZenica062/613-538BEntitetski sudija
28Muharem ZecZenica061/376-303BKantonalni sudija
29Armin BegovićZenica061/707-600BEntitetski sudija
30Mirza DelićZenica060/3083-506BKantonallni sudija