Druga liga FBiH – Centar

 

1Azem KarićZenica061/453-063ASavezni sudija
2Ajdin BaručijaZenica062/273-853AEntitetski sudija
3Samir KapoKakanj062/599-889AEntitetski sudija
4Aldin SofićZenica 062/289-465ASavezni sudija
5Adnan IsovićZavidovići060/339-6822ASavezni sudija
6Tarik MulasmajićTešanj061/993-595ASavezni sudija
7Semir BalićTešanj061/453-560AEntitetski sudija
8Semin MamelaBreza062/162-622ASavezni sudija
9Mirsad ŠehićZenica062/641-051ASavezni sudija
10Almin DžuličZenica061/974-813AEntitetski sudija
11Samir MuračevićZenica061/614-604ASavezni sudija
12Igor PopovićZenica061/449-419AEntitetski sudija
13Mirza DoglodZenica061/070-883BEntitetski sudija
14Alzan PločoKakanj061/060-302BEntitetski sudija
15Mirza FetićZenica061/471-343BEntitetski sudija
16Mirza ZubićVisoko061/169-800BSavezni sudija
17Damir BajrambašićZenica061/297-117BEntitetski sudija
18Zerin BajrambašićZenica062/410-510BEntitetski sudija
19Emir OprašićZenica061/470-058BEntitetski sudija
20Damir BegićZenica061/430-939BEntitetski sudija
21Sanel HasanovićZenica061/248-677BEntitetski sudija