Postani sudija!

BeRef_512x288-300x168

 

Udruženje nogometnih sudija i instruktora Zeničko-dobojskog kantona u cilju omasovljavanja i podmlađivanja vlastitog kadra u narednom periodu će provesti seminar za prijem novih sudija.

Osnovni uslov za prijem novih kandidata je taj da ne mogu biti mlađi od 16 niti stariji od 26 godina, te da se protiv njih ne vodi krivični postupak. Poželjno je da su se predhodno bavili nogometom ili nekim drugim sportom, odnosno da su još uvjek aktivni. Potrebno je posjedovanje SSS, a poželjno je VŠ ili VSS.

Za prijavu potrebno je donijeti popunjene tražene dokumente i obrasce. Za više informacije možete se obratiti na broj telefona 061 989 299.

 

POTREBNI DOKUMENTI I OBRASCI :

  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka
  • Uvjerenje o prebivalištu (CIPS)
  • Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
  • Uvjerenje o školskoj spremi
  • Biografiju o svom sportskom radu
  • Dokaz o državljanstvu
  • Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od strane nadležnog organa
  • Obrazac 1
  • Obrazac 2

 

Kotizacija za seminar iznosi 50 KM. Uplate izvršiti na žiro račun broj : 1610550032100048 ( Raiffeisen Bank Sarajevo)

Prijave se mogu izvršiti lično u prostorijama NSZDK u ulici Zukići 22 svakim radnim danom od 13 do 15 sati ili poštom.

Rok za podnošenje prijava je 12.05.2015.godine.

Informacije o početku seminara bit će objavljene na ovoj stranici po završetku pomenutog oglasa.

 

KOMISIJA ZA TALENT I MENTOR PROGRAM