Kantonalna liga ZDK

Delegiranje službenih lica Kantonalne lige ZDK za V kolo 24/25.09.2016.godine u 15,30 h
Breza: RUDAR B - KOSMOS (subota)
Glavni sudija:Bejzić Maid
A1:Mulabdić Armin
A2:Halač Albin
IV:Čolak Elman
Delegat:Hodžić Jasmin
Šije: NAPREDAK - ZMAJ (nedelja)
Glavni sudija:Pehadžić Mirza
A1:Čolaković Ahmed
A2:Dedić Anes
IV:Fetić Mirza
Delegat:Smailović Nermin
Zenica : FORTUNA - STUPČANICA (subota u 16.00 sati)
Glavni sudija:Šehović Armin
A1:Bekrić Kenan
A2:Osmančević Selmin
IV:Delić Emir
Delegat:Smriko Omer
Nemila: NEMILA - VIS (nedelja)
Glavni sudija:Delibašić Bajazid
A1:Brkić Ilmir
A2:Šatorović Mirza
IV:Aljukić Haris
Delegat:Alić Benjamin
Tetovo: BORAC - MOŠEVAC
Glavni sudija:Kamerić Irfan
A1:Kovačević Amir
A2:Oprašić Emir
IV:Hibović Eldin
Delegat:Pašalić Zikrija
Rezerve A :
1.
2.
Rezerve B :
1.
2.
KOMISIJA ZA SUDIJE I SUĐENJE
Omanović Mustafa s.r.
TAKMIČARSKA KOMISIJA
Ibrahimkadić Izudin s.r.